Lov na Štefanje u LD Staza

Staza- Štefanje, kao obvezni lovni dan, i poziv u LD“ Staza” Staza. Riječ je o jednom od najstarijih lovačkih udruga na području Sisačko-moslavačke županije,

pa iako je jedan od hladnijih dana ove godine, ovakav lov se ne propušta.

LD ” Staza ” iz Staze pored Sunje će nagodinu obilježiti punih 85. godina postojanja. Iako se radi o lovištu koje je tijekom Domovinskog rata, bilo jako devastirano, uključujući i lovačke objekte, 70-članova, uspjelo je opet podignuti društvo na noge.

Društvo gospodari sa lovištem III/121 Staza, koje pokriva 6200 hektara, koje još uvijek dobrim dijelo potpada pod minski sumnjiva područja. Razumljivo, budući da je gotovo 5 godina, sjeverni dio lovišta bila i prva crta obrane Sunje.

Prema riječima Marijana Brajdića predsjednika udruge, sada je situacija bitno drukčija, većina područja je razminirana i po nekoliko puta.

Okupljamo se ispred Lovačke kuće, koju je prije nekoliko godina Udruga dobila na korištenje od Sisačko-moslavačke županije. Unutrašnjost lijepo uređena , sa mnoštvom izloženih trofeja i lovačkih detalja.

U sklopu kuće je još i rasjecaona i hladnjaća za spremanje divljačine.

 

Jutarnje postrojavanje, dogovor za lov , nakon popisivanja lovaca, uz dobar dio gostiju, te odlazak na teren.

Ovo nije lovište gdje se može organizirati lov iz automobila, tako da se pripremamo za duže hodanje, uz napomenu lovnika Gorana Tatukovića, da će se istim putem izvlačiti i odstreljena divljač.

Štandt se postavlja u tipičnom nizinskom ”posavskom” dijelu , gusto trnje, amorfa, i osim same prosjeke, vidljivost ispred i iza štandta ne postoji. Prigon relativno brzo prolazi, psi se povremeno javljaju, ali bez rezultata. Završava prvi prigon i slijedi neizostavni gablec uz vatru šumi, lijepi običaj koji se sreće sve rijeđe.

Iako je današnji lov prije svega druženje, neumorni Marijan Brajdić, ipak se odlučuje za još jedan prigon.

Slijedi poduže hodanje, okoliš sličan, ali zbog veće udaljenosti od prometnica, mirniji.

Nažalost , osim jednog starog lukavog vepra, koji je razvukao i prošetao pse paralelno sa lovcima na štandtu, te pretrčao preko pruge,ništa drugo se nije događalo.

Povratak do automobila, i poziv na slijedeći lov. Svi su pomalo i odahnuli pri pomisli na udaljenost sa koje bi trebalo izvući odstrijeljenu divljač.(Boris Savić)

 


Ispis   E-mail