Kutina

Rd.Br

Lovačko društvo-udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«FAZAN» KUTINA

MILKO

SMOLIĆ

095 904 3662

III/112

GOJLO

6504

2.

«VEPAR» KUTINA

PETAR LAMPERT

 

ŽELJKO DEGORICIJA

 

098 26 24 91

091 633 24 18

III/111

KUTINA

5824

3.

«JELEN» CIGLENICA

MIROSLAV ŠPAČEK

GORAN PETERC

098 323 457

099 297 9293

III/110

CIGLENICA

4729

4.

«FAZAN» VOLODER

TOMISLAV HEGEDUŠ

ROBERT
ŠTIBRIĆ

095 9028 679

092 235 4669

III/109

VOLODER

3216

5.

«KUNA» OSEKOVO

SLAVKO
SEKEREŠ

098 177 5065

III/37

CRNČINA II

3266

6.

«KOŠUTA»

VELIKA LUDINA

FABIJAN
ŽUPANČIĆ

044 685 273

III/007

LUDINA

6383

7.

«ŠLJUKA» POPOVAČA

DANIJEL CVETIĆ

098 71 19 66

III/108

POPOVAČA

3863

8.

«SRNDAĆ» BANOVA JARUGA

MARIN LILOVAC

098 977 5908

III/114

III/11

MEĐURIĆ

JAMARIČKO BRDO

1135

  5682

 


Ispis   E-mail