Glina

 

Rd.

br.

Lovačko društvo-

udruga

Osoba za kontakt

Telefon

Broj lovišta

Naziv lovišta

Površina lovišta

1.

«LANE» BUČICA

BORISLAV BOŽURIĆ

098 318 385

III/134

BUČICA

6104

2.

«ŠLJUKA» GLINA

MARIJAN PEREKOVIĆ

ANTONIO ŠTEFAN

099 680 8677

099 8904 3234

III/131

III/132

III/24

GLINA I

GLINA II

ORLOVA

5788

7964

  1568

3.

«HRV.DRAGOV.»

    NOVO SELO

    GLINSKO

MILJENKO ROKSANDIĆ

VLADO ROŽANKOVIĆ

098   42 93 92

III/129

GLINSKO NOVO SELO

6113

4.

«KUNA» MAJA

MARINKO PRGOMET

098 261 104

III/130

MAJA

11939

5.

«JELEN» STANKOVAC

IVICA MARENKOVIĆ

091 526 8188

III/133

STANKOVAC

6451

6.

«JELEN» TOPUSKO

ZLATKO KIRETA

098 3345 497

III/137

TOPUSKO

16790

7.

«PETROVA GORA» GVOZD

PETAR MILIČEVIĆ

099 830 2177      

 


Ispis   E-mail