O nama

 

POVIJEST  SAVEZA

Osnivačka Skupština Lovačkog saveza Sisačko moslavačke županije održana je dana 02.prosinca 1994. godine u Voloderu, na inicijativu grupe lovaca koji su unatoč ratnom vremenu i  činjenici da je dijelom teritorij županije bio pod okupacijom, uspjeli formirati Savez i započeti sa njegovim radom.

CILJEVI  SAVEZA

Rad Saveza od osnutka temelji se na objedinjavanju rada lovačkih društava i udruga, ovlaštenika prava lova u državnim i županijskim lovištima na području županije, unapređenju lovstva, uzgoja i zaštite divljači u lovištima, izobrazbi i odgoju mladih lovaca, provedbi etike među lovcima i podizanju ekološke svijesti.         

USTROJ  SAVEZA

U Savez je učlanjeno 49 članica koje ukupno broje 2962 lovca koje gospodare sa  35 županijskih i 13 državnih lovišta ukupne površine 296 080 ha.


Ispis   E-mail