Hrana za divljač osigurana

 

Voloder-Lovačka udruga Fazan iz Volodera u Sisačko-moslavačkoj županiji gospodari lovište III/109 koje se prostire na 3200 hektara.

 Da su članovi ove lovačke udruge prvenstveno čuvari prirode i divljači, govori kontinuirana briga kako za divljač tako i za sva događanja po pitanju očuvanja prirodnog bogatstva u svom lovištu.

Kao i svake godine pripremi se velika količina hrane za divljač i za najduže i najhladnije zime. Ove godine na zemljišnim parcelama koje obrađuje

lovačka udruga proizvedeno je i pohranjeno čak 20 tona kukuruznog klipa, što je znatno iznad potreba i prošlogodišnjih količina.
S time je divljač u lovištu dobro osigurana i u najsurovijim zimskim uvjetima.
(dr.sc. Mato Čačić, tajnik LU Fazan)
Ispis   E-mail