Postanite lovac, lovočuvar ili ocjenjivač trofeja

Upis polaznika za izobrazbu kadrova u lovstvu

Lovački savez Sisačko-moslavačke županije , u sklopu škole za izobrazbu kadrova u lovstvu Hrvatskog lovačkog saveza, vrši upis polaznika:

Program osposobljavanja za lovca (PRIJAVNICA 1)

- uvjet za upis: punoljetan građanin RH

završena osnovna škola.

- cijena: 2.000,00 kn;

Program osposobljavanja za lovočuvara (PRIJAVNICA 2)

- uvjet za upis: položen lovački ispit;

- cijena: 1.100,00 kn;

Program osposobljavanja za ocjenjivača trofeja divljači (PRIJAVNICA 3)

- uvjet za upis: položen lovački ispit;

- cijena: 1.700,00 kn.

Prijave na obrascu prijavnice (osobni podaci) se zaprimaju do 30. listopada 2018. godine,

-pismeno/osobno: Lovački savez Sisačko-moslavačke županije, S. i A. Radića 30, 44000 Sisak

(dvorište Porezene uprave),

ili

- elektronski:


Ispis   E-mail